راز بقا


                                                                                         

هر روز فکر می کنم

در باره مرگ،

در باره مرض، گرسنگی،

خشونت،تروریسم،جنگ و

آخر دنیا .

این جوری فکرم را از چیزهای دیگر دور می کنم.*

 

*راجر مگاف 

/ 0 نظر / 2 بازدید