بی فکرش!

این حکایت همیشگی روزگار ماست.

حکایت درز گرفتن همیشگی از درزهای زندگی، شبیه همان پیرزنی که با قیچی سوراخهای لحاف کهنه اش را جدا می کرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید