آمین

بابا همونطور که رو به تلویزیون نشسته و سرش رو تکیه داده به مبل، خیلی آروم و شمرده میگه:

اینها هم دیگه کارشون تمومه. 

شاه هم وقتی خودش رو بست به خدا کارش تموم شد.

اینها هم دیگه کارشون تمومه.

/ 0 نظر / 6 بازدید