مجال

... و رسالت من این خواهد بود
تا دو استکان چای داغ را
از میان دویست جنگ خونین
به سلامت بگذرانم
تا در شبی بارانی
آن هارا
با خدای خویش
چشم در چشم ِهم، نوش کنیم

 

 

حسین پناهی

/ 2 نظر / 2 بازدید
Alireza

این روزها خیلی ها رو می بینم که رفتن توی خودشون. یکی از علائمش هم همین حسین پناهی خوندنه!

محمد

هرگاه زندگی را جهنم دیدی سعی کن "پخته" بیرون آیی "سوختن" را همه بلدند