چرا به اندازه‌ی نگاه‌هام
تصویر از تو
در یاد ندارم ؟
 
کجای روزهایی که گذشت
یادهای امروز
پنهان شده است ..
 
سیدمحمد مرکبیان 
/ 0 نظر / 9 بازدید