این روزها  زن که باشی ، برای ثانیه ای از تنت هزاران التماس میشنوی، هزارها ادم که برای بدست آوردنت به جان هم میافتند ، اما همیشه نگاهت به دنبال آن کسی می گردد که حرف چشمایت را بفهمد، دنبال آنکسی که اگر تنی هم نباشد ، برایت باقی بماند . 
حیف همیشه این انتظار بی نتیجه است و شاید روزی تو تن بدهی بی آنکه دلت لرزیده باشد.

 
 
/ 0 نظر / 17 بازدید