مایکل عزیز


مایکل مرد
و جوانی تلخ ما را با خود برد.
ای کاش هر روز مایکل ها بمیرند
و گذشته ی ما را از ما بگیرند.
جوانی ما پیشتر از اینها سوخت
در آتش سوزی لندن یا پیشتر از آن
یا شاید کسی آن را به پشیزی فروخت.*

 

حامد حبیبی

 

/ 0 نظر / 7 بازدید