حشر وحوش

ســـــــوگواران تو امروز خمـــــــــــوشند همه
که دهان های وقاحت به خروشــــــــند همه

گر خموشانه به سوگ تو نشستند رواست
زان که وحشتــــزده ی حشر وحوشند همه

آه ازین قوم ریایی که در این شـــهر دو روی
روزها شـحنه و شب باده فــــــروشند همه**شفیعی کدکنی
/ 2 نظر / 6 بازدید