مادر بزرگ!

حنایت رنگ ندارد دیگر.

او که آخرِ قصه قرار بود بیاید

اول قصه رفت!

 

 

رضا کاظمی

/ 0 نظر / 6 بازدید