سفر

در بستر بیماریم .

بعد از هر سفر , در بستر بیماریم .

دیده ها و شنیده هایی که نجویده می بلعم و ...

بعد از هر سفر , در بستر بیماری , در تب و در تاب درد :

                                           - فاتحه ای برای روح هلن کلر 

                                                                         sketch-woman-lookind-at-pa.jpg

/ 0 نظر / 6 بازدید