به راستی

 

آری درست می گویی!


دستان تو نمی توانند

نه، نمی توانند

هرگز این سیب را عادلانه قسمت کنند.

من

به سهم خود فکر می کنم

تو

به سهم من.*

 

 

 

*برگرفته از شعر گروس عبدالملکیان

/ 2 نظر / 6 بازدید
غریبه

از یادم برد حتی جای خودم فکر کنم .

آدیش

منو به یاد داری؟! یه آدم کهنه که خیلی وقت ژیش باید حرفی می زد و نزد ..اما امشب انگار به یکباره یاد خیلی چیزها افتاده...موج های ناگهانی که می آیند و می روند..زمانی free-falling نام داشتم و حالا هم بی اسمم..به من چه گفته بودی؟!