فرزندم اگر مرد به دنیا آمدی...

 

...

کمتر خودت را خسته و درمانده خواهی کرد. می توانی بی آنکه مسخره کنند نافرمانی کنی. می توانی بدون اینکه یک شب با احساس فرو افتادن در گرداب بیدار بمانی دوست بداری و بدون این که در آخر کار دشنام بشنوی از خودت دفاع کنی.

 

 

اوریانا فالاچی در کتاب خود رو به فرزندی که هرگز زاده نشد

/ 1 نظر / 10 بازدید
عسل

خوندم کتابشو :)