الف

 

ازم میپرسه تو، توی خونه چیکار میکنی؟

یه طوری هم میپرسه که یعنی واقعا من با هیچ منطقی نمیتونم هیچ جوره جوابی برای این سوالم پیدا کنم. یعنی که می دونم که هیچ کاری نمیکنی!

خب من قراره مگه چیکار کنم؟ بیکار که نیستم! یعنی منظورم اینه که شغل که دارم! خب معلمم. پروژه هم کنارش میگیرم. پس بدون کار نیستم. حتی اگه هیچکاری هم نخوام بکنم مجبورم کارم رو انجام بدم! حالا اصلا فرض کن من بدون شغل هم باشم. معنیش اینه که یعنی بیکارم؟ اینهمه آدم بدون شغل!! باید بری یادشون بیاری که تو چیکار میکنی تو زندگیت؟؟

حالا اگه شما متاهلی من مجرد، یعنی که تو حتما توی زندگیت داری یه کاری میکنی که من نمیکنم؟خب تو داری زندگی میکنی، من هم دارم زندگی میکنم! تو میری سر کار، من هم میرم سرکار!! الان فرقمون چیه که باید بیای اینجوری ازم بپرسی تو، توی خونه چیکار میکنی؟؟ باید یه چارت بدم حتما دستت که قانع بشی من هم دارم زندگی میکنم یعنی؟

/ 0 نظر / 2 بازدید