ق

رادیو معارف داره دائم یه مسابقه اعلام میکنه که با سه کلمه قانون، ایرانو فردا جمله بسازید.

اگه روشون میشد حتما اعلام میکرد که با "احمدی نژاد چقدر خوب است" جمله بسازید.

/ 0 نظر / 2 بازدید