چگونه مي شود به آن کسي که مي رود اينسان
صبور،
سنگين،
سرگردان،
فرمان ايست داد.*


*فروغ فرخزاد،ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمد

امروز باورم شد که تو خسته تر از آن بودی که بفهمی دوست داشتنم را! از من که گذشت… اما… هرجا که هستی “خسته نباشی”!