اندرین گوشه خاموش فراموش شده

یاد رنگینی در خاطر من

گریه می انگیزد، گریه می انگیزد!

 

ارغوانم ...

 

/ 0 نظر / 14 بازدید