کسی نبود

اول سراغ یهودیان رفتند , من یهودی نبودم . اعتراض نکردم .

سپس به لهستان حمله کردند . من لهستانی نبودم , اعتراض نکردم .

آنگاه لیبرال ها را تحت فشار قرار دادند . من لیبرال نبودم , اعتراض نکردم .

بعد از آن نوبت به کمونیست ها رسید . من کمونیست هم نبودم, اعتراض نکردم .

.

.

و سرانجام سراغ من آمدند . هرچه فریاد کردم و کمک خواستم , کسی باقی نمانده بود که اعتراض کند . *

 

 

* برتولت برشت 

/ 0 نظر / 2 بازدید