فاجعه

از دیروز تا حالا دارم فکر میکنم اگه این من بودم که رفته بودم تا از اون دو موجود برای کمپین امضا بگیرم ، در مقابل این استدلالشون – نسوان یعنی نصفان – چه عکس العملی نشون میدادم ؟

 

 

به یکی میگن چرا خوابیده آب میخوری ؟ عقلت کم میشه !           

میگه :عقل چیه ؟

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

پ.ن : لطفا به لینک بالا یه سر بزنید !                     

 

 .                                  

 

/ 0 نظر / 7 بازدید