این سریال های عربی رو که آدم میبینه میمونه این همه سفاهت چطور تو وجود این مردم جمع شده؟؟؟

/ 0 نظر / 7 بازدید