??!!...

تو : شنیدم یکی به جرم تشویش اذهان عمومی به 2سال و 10ماه حبس و10 ضربه شلاق محکوم شده .
من : کی ؟
تو : نمی دونم !
من : چی کارکرده ؟
تو : نمی دونم !
من : کجا ؟
تو : نمیدونم !
من : چرا ؟
تو : به جرم تشویش اذهان عمومی .

 
/ 1 نظر / 4 بازدید
هیچکس

من : می خوای تو رو هم دستگیر کنند ... ؟