شادی

دوشنبه 86/2/30ساعت 8 شب :

دارم فکر میکنم که چطور به این ایستگاه متروک اتوبوسی سر می زنه ! منو یاد فیلم های وسترن میندازه , یه ایستگاه وسط بیابون !
باید خودم راه می افتادم سمت بالا .
یاد مامان فرید می افتم :
 - شیب خیابون ما نفس گیره ! پایین اومدنش آسونه اما بالا رفتنش ... واویلا.
اما امروز نفس دارم . 6 ساعت کلاس با 3 تا بچه دوست داشتنی چیزی نیست که به این زودیها گیرم بیاد .
هنوز قدم از قدم برنداشتم که یه سی یلوی بژ جلوی پام ترمز میکنه و بوق میزنه .
نگاهمو که میندازم توماشین , خانم پشت فرمون که خم شده به سمت شیشه میگه :
 - بفرمایید بالا . میرسونمتون .
وسریع وسایلشو از روی صندلی بغل دستش جم میکنه تا جایی باز کنه .
من ، خوشحال , بدون هیچ تعارفی می چسبم به دستگیره در .


سه شنبه 86/2/31 ساعت 3:10 بعدازظهر

کنار اشرفی اصفهانی ایستادم . باید تا 20 دقیقه دیگه خونه فرید باشم . پس از خیر اتوبوس باید گذشت !
به ماشینی که میاد طرفم اشاره میکنم . یه پژوی نوک مدادیه . یه متر جلوتر نگه میداره.
درو باز میکنم و میگم :
- مستقیم؟
و تردیدشو که میبینم ادامه میدم :
 - تا سر مرزداران !
راننده که یه مرد تقریبا 45 ساله ست و خوشرو میزنه سری تکون میده و من خوشحال سوار میشم.
رو صندلی عقب جابه جا میشم .آفتاب بد جوری روم افتاده و از پشت شیشه ماشین که داره مثل ذره بین عمل میکنه، بدجوری می سوزونتم.
از تو آیینه می بینمش که داره نگاهم میکنه. دستم که میره به مقنعه ام تا کمی خودم رو باهاش باد بزنم یه دفعه کولر روشن میشه.
به صندلی تکیه میدم.عجیب احساس آرامش میکنم . همینجوری یدفعه یاد مکث اول راننده می افتم و میپرسم :
 - ببخشید ! مسیرتون داخل مرزداران هم میخوره ؟
واون خوشحالتر از من سرتکون میده که بله.
اینبار  چشم ها مو میبندم و توی صندلی فرو میرم .
هنوز سر دانش نرسیدیم که نوترین پونصدی رو از کیفم در میارم و میگیرم سمت راننده و با آخرین حسم میگم :
 - خدمت شما!
از تو آیینه نگاهی میندازه و با لبخند میگه :
 - خواهش میکنم .بفرمایید . پول لازم نیست !
و من ، خوشحال , بدون هیچ تعارفی می چسبم به دستگیره در .


سه شنبه 86/2/31 ساعت 5:30 بعدازظهر

از خونه که اومدم بیرون به امید کروکی ای که دیروز سعید بین خونه خودشون و فرید برام کشیده بود , پیاده راه افتادم سمت خسرو.
بعد از پل رفتم اونور خیابون و از تو پیاده روی کنار یه باغ راهمو ادامه دادم.
بوی آشنایی می اومد . بوی درخت بود . بوی خنکی .
دنبال رد پای خاطره ای توی ذهنم , ردش رو از شمال گرفتم تا کاشان و بیدگل .اما خنکیش نه از جنس خاطره های خزرآباد بود نه حتی از جنس چینه ی نم زده ی دم صبح های خونه مادربزرگ . چیزی بود مال من که بدجوری دلبستش بودم. جیزی که حتی نمیخواستم  بوش  رو با کسی قسمت کنم .
بوی چنار و گردو یدفعه هلم داد وسط بچگی هام. توت خوری فرحزاد و گردوهای عینعلی زینعلی و مینی بوس های امامزاده داوود تو آزادی . دوچرخه سواری هامون با محسن و احسان وسوسن و سعیده و سمیه تو کوچه عمو اینا.
همه اون چیزی  که مال من بود . مال خودم , مال اینجا , مال تهران . نه از شمال و نه حتی از کاشان .
شهری که ازش هویت دارم . شهری که به شدت دلبستش ام. حالا هرکس هرچی میخواد بگه , بگه!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید