ای ما و صد چو ما، ز پی تو خراب و مست 

ما بی تو خسته ایم، تو بی ما چگونه ای؟

/ 0 نظر / 9 بازدید