...
وقتی کمی شعر می‌خواهد
آن‌ سوی خط بشنود
این سوی خط گریه کند
از دست اورژانس هم کاری بر نمی‌آید
وقتی دلت گرفته است.

 

 

وحید پورزارع

/ 0 نظر / 2 بازدید