رویا

دوچرخه مهم است. دوچرخه تاریخ دارد. تاریخ دوچرخه، تاریخ خوشی‌ها و حسرت‌هاست- خوشی‌های کوچک و حسرت‌های بزرگ؛ دوچرخه یعنی کار و پا زدن و خستگی، دوچرخه یعنی کودکی و رفاقت و رهایی؛ دوچرخه گاهی انبوه یک ملت با کتاب سرخ کوچکی در جیب، دوچرخه گاهی یک آدم تنها با اندوه‌ کوچک عاشقانه‌ای در دل؛ دوچرخه یعنی آن آیین بزرگ که صدها هزار آدم را به کنار جاده‌‌ها می‌کشد به هلهله و تماشا: دوچرخه یعنی توردوفرانس؛ دوچرخه یعنی نئورئالیسم؛ دوچرخه یعنی وسوسه هر عکاس. ... و دوچرخه یعنی همه آن‌چیزهایی که قرار است از این‌جا و آن‌جا «بدزدم» و بیاورم تا نشان‌تان دهم... *
 
 
شادی شاید, تنها آشنای من در این غلغله واقعیت و رویاست . تنها طعم باقیمانده در دهان روزگارم . حیف اما که چشمان بی سوی مردمان دیار من , کوچکی بهانه هایش را به سادگی از روزگار جنس دوم قلم می گیرند.
لغاتی که نیست می شوند و منی که ناپیدا.  
 
 
      
 
*برگرفته از  http://oldestfashion.blogspot.com 
/ 1 نظر / 6 بازدید
سید علیرضا شمس نیا

سلام عجله کنید! فقط کمی بیش از یک ماه و نیم فرصت دارید تا نامتان را به ماه بفرستید! در وبلاگ شـمـسـه منتظر پیام و نظرتان هستم .